Vanity Clinics | Be your own kind of beautiful
Boka Solna Boka Kista

Diatermi

Diatermi - Elektrokoagulering med högfrekvent växelström

För borttagning av vissa kärl, fibrom, skintags mm används diatermiteknik.

Behandlingsområden

Överallt på kroppen där lämpliga kärl för diatermi finns, dock ej läppar eller slemhinnoror.

Så fungerar diatermi

En engångsnål med växelström (thermolys) förs in i kärlet till rätt djup. Värme bildas, vilket koagulerar kärlet. Det tar några sekunder per stick och man bränner längs hela kärlområdet tills kärlet har koagulerat, dragit ihop sig och bleknat.

Antal behandlingar

Antal behandlingar varierar. Allt handlar om att blockera blodflödet i de oönskade kärlen. Trycket i kärlen varierar och en del kärl kan vara svårare att behandla. Vissa mediciner påverkar också effekten. Man måste bränna kärlen för att få stopp på flödet så att kärlet skrumpnar. Det kan gå på en behandling, eller behöva upprepade behandlingar. Ibland försvinner endast vissa partier av kärlet vilket också kräver upprepade behandlingar tills önskat resultat uppnåtts. En del kärl försvinner omedelbart efter behandlingen, andra försvinner successivt allteftersom restavfall tas om hand av kroppen. Ny behandling kan utföras efter 3-4 veckor eller tidigare då huden tillåter.

Att tänka på vid behandling

Gå på behandling regelbundet tills önskat resultat uppnås.

Efter

Efterbehandla i en vecka med Aloe Vera gel (som verkar läkande). Så länge huden är irriterad får den inte utsättas för annan irritation, starka preparat eller UV-ljus. För att undvika hyperpigmentering (ökad pigmentering i huden) skall solskydd användas, där irritationerna är synliga, dagligen i en månad.

Diatermi